یه لیوان چایی و یه فیلم سیاه سفید

چند لحظه ی پیش ریختمشان دور... موهای سرم را می گویم!

فقط به اندازه ی یک سانتی متر از هرکدام! اما باز هم زیادی بلندند...

می گویند وقتی زن ها موهایشان را کوتاه کوتاه می کنند نشانی ست از تغییر...

انگار هنوز جراتش را ندارم!

از خودم ... می ترسم!

/ 0 نظر / 18 بازدید