واژه ها را سیاه... تف کرده ام روی تنش و یاد فلس های موجود دریایی را زنده...! باید تک تکِ فلس ها را نقاشی کنم... کار دشواری است... تا تولد موجود دریایی تازه کمی مانده.... انـــــــــــــــــگار!

/ 1 نظر / 39 بازدید
babak

انگار كسي نميداند كدام حقيقت دارد. .