چهار رج

 

 

 

پشت این همه چهار راه کج شده ام...تقصیر تو نیست..خیابان ها شیبدار است...مسأیل فیزیک سخت تر میشوند...مدادم را تا ته می جوم...سایه ای از روی سرم میگذرد...سکه ای در کاسه ام میافتد

...

_

 

ممنون آقا من گدا نیستم

!

/ 1 نظر / 22 بازدید
زینب

سلام اگه گفتین من کیم؟ من اولین سایه وسط چها رجم از سمت چپ,خوجلم نه؟[چشمک][نیشخند]