پوزخند...

 

هیچ عکسی گرفته نشد...این همه لجن که ثبت نمی خواهد...حتی تو هم با تمام عکاس نبودنت!

دوربین روی تایمر بود و من پرت تو...تو به لنز...و همین ثبت شد...باید می فهمیدم زودتر از این ها که پرت شده ای از من...

/ 1 نظر / 22 بازدید
ارش خلج

nice BW photo