پ...

چقدر زیاد...! باران که نه... تنهایی .................. نه! پاییز هم نه...        

 پرتقال...........!؟

خوده پرتقال را می گویم... حیف که چاقویی نیست و ناخن هایم قاتل شده اند.

کاش تویی بود... نه برای قسمت کردنش... ناخن هایم شریک جرم می خواهند!

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
Mohammad

Kheyli ghashang bud, ham ax ham neveshte...;)

میلاد

حیف که چاقویی نیست و ناخن هایم قاتل شده اند. زیبا بود...