درست همان جا...

روی همان سطح نارنجی بود که تهی شدم درست مثل حباب...خالی تر از آنچه فکرش را کنی و سنگین تر از حجم ثقیل تیله های کودکی ام...کاش یادگاری ها یادت می ماندند حتی اگر تیله هایی در لنگه جوراب راه راه کوچکم!

/ 1 نظر / 26 بازدید
حسين

خیلی انتزاعیه . داغون شدم