این همه باران

 

_کجایی؟

:باران میبارد بارون نه ها...باران و من خیسم........

_چی میگی...دیوونه!

:گفته بودم کاش زیر باران چتر داشتیم تا من به آن چند میلیمتر نهایی برسم.

_من که نمی فهمم...دیوانهههههههههههههههههههههههه

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
حسين

با حال بود. مخصوصا چند میلیمتر نهایی[چشمک]

حسين

در ضمن نقل و قول اول شکسته است و دومی نه . به نظرم جفتش شکسته نباشه بهتره : باران می بارد. نه اینکه باران ; باران. و من خیس شده ام. داشته گریه می کرده؟